Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez GALLOPS INVESTMENT Sp.z o.o. ul. Kwiatowa 2, 61-881 Poznań, NIP 8971733235. Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Regulamin

Regulamin

W trosce o spokojny pobyt oraz bezpieczeństwo naszych Gości, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami pobytu w Blooms Boutique Hostel, Inn & Apartments (zwanym dalej „Blooms”).

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Blooms i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/lub zapłatę zaliczki i/lub całej należności za pobyt i/lub podpisanie karty meldunkowej. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Blooms.
3. Regulamin znajduje się w każdym pokoju oraz jest dostępny do wglądu w Recepcji.
4. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba w Blooms rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Goście, którzy nie wymeldują się do godziny 12:00 zostaną obciążeni kosztami kolejnego noclegu, bez obowiązku przedłużania doby przez obiekt, w wysokości zależnej od rezerwacji.
5. Blooms zastrzega sobie prawo do wyniesienia rzeczy Gościa z pokoju, jeśli nie wymelduje się on najpóźniej do godziny 12 oraz nie skontaktuje się z recepcją w celu ewentualnego przedłużenia.
6. Życzenia przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w Recepcji najpóźniej do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Z przyjemnością przedłużymy pobyt zainteresowanym Gościom, jeśli tylko będziemy dysponować wolnymi pokojami. Blooms zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
7. Do dyspozycji Gości udostępniamy nasze pokoje po przedstawieniu dokumentu tożsamości, czyli dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisaniu karty meldunkowej. Osoby niepełnoletnie, niebędące pod opieką osób dorosłych, mają obowiązek przedstawienia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na pobyt w Blooms.
8. Podczas meldunku Blooms zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt.
10. Osoby niezameldowane w Blooms mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
11. Blooms może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
12. Warunki rezerwacji (zasady dotyczące potwierdzenia, przedpłaty, anulowania czy niewykorzystania rezerwacji) różnią się w zależności od rodzaju pokoju/stawki.
13. Na życzenie hostel może wysłać do ambasady potwierdzenie rezerwacji niezbędne do uzyskania wizy. Przed przesłaniem dokumentów z karty kredytowej Gościa pobrana zostanie opłata za cały pobyt. Kwota ta nie podlega zwrotowi.
14. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Blooms nie zwraca opłaty za daną dobę.
15. Po zakończeniu pobytu, prosimy o zwrot klucza w Recepcji. Za zagubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
16. Blooms ma obowiązek zapewnić Gościom warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
17. Serwis pokoi może odbywać się pod nieobecność Gościa w pokoju.
18. Dodatkowo na życzenie Gościa, Blooms świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu Gościa, zamawianie taksówki.
19. Cisza nocna w budynku obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano, osoby naruszające ciszę nocną i zakłócające spokój innych Gości mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie budynku.
20. Blooms zastrzega sobie prawo do zakończenia pobytu Gościa, który pomimo upomnień ze strony obsługi nadal narusza regulamin. Koszty opłaconego już noclegu nie podlegają w takiej sytuacji zwrotowi.
21. Osoby poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie budynku pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania osób pod ich opieką.
22. Na życzenie Gościa przebywającego w Blooms dla dzieci do lat 2, po uprzednim poinformowaniu Recepcji, nieodpłatnie wstawiane jest łóżeczko lub/i wanienka.
23. Akceptujemy zwierzęta domowe jedynie w pokojach w pełni wynajmowanych przez Gości. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.
24. W budynku Blooms i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Prosimy o przestrzeganie ustawowego zakazu palenia papierosów. Kara za to naruszenie wynosi 200zł.
25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, prosimy o niekorzystanie z urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażenia pokoju, za wyjątkiem ładowarek telefonicznych.
26. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
27. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
28. Zabrania się prowadzenia na terenie Blooms akwizycji i sprzedaży obnośnej.
29. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Blooms, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
30. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Blooms zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
31. Każda grupa zorganizowana zobowiązana jest do wpłaty zwrotnego depozytu, którego wysokość ustalana jest indywidualnie przy dokonywaniu rezerwacji.
32. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Blooms może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pracownika Blooms, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia budynku.
33. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
34. Blooms nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną, pozostawionych w naszym obiekcie.
35. Blooms odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
36. Blooms zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu w Recepcji przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie.
37. Parking na dziedzińcu obiektu do dyspozycji Gości wymaga uprzedniej rezerwacji. Opłata 25 zł za dobę (tj. od godziny 14:00 do godziny 11:00) jest płatna wraz z opłatą za pobyt. Za nieuprawnione przebywanie na parkingu obowiązuje opłata w wysokości 100 zł za dobę.
38. Blooms nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na naszym parkingu czy poza terenem Blooms.
39. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Blooms przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Blooms. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
40. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja. Podstawą reklamacji jest paragon fiskalny. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
41. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 202 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Gallops Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kwiatowej 2 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Blooms. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

PFR